Våre turer
« Tilbake

Unibuss Tur kjøper turbussvirksomheten i Moss Turbiler

Unibuss Tur kjøper turbussvirksomheten i Moss Turbiler.

Turbussdriften vil fortsette som i dag, da Unibuss overtar alle kundeavtaler, sjåfører og driftssjef i turbussvirksomheten, lokalene og de fleste av bussene til Moss Turbiler fra 1.1.2017.
Unibuss er et av de største busselskapene i Østlandsområdet, og tilbyr miljøvennlig og moderne kollektivtransport. Siden 2010 har Unibuss Tur og Moss Turbiler samarbeidet om turbusskjøring. For kundene vil ikke skifte i eierskapet til turbussvirksomheten ha noen praktisk betydning, da det vil være de samme bussene og samme sjåførene som i dag.

– Moss Turbiler har de siste 13 årene blitt en viktig aktør i turbussmarkedet i Østfold og Follo. Østlandsområdet er strategisk viktig for Unibuss, og vi har fulgt utviklingen i turbussmarkedet i Østfold og Follo med stor interesse den siste tiden. Nå ser vi frem til å ønske nye passasjerer velkommen om bord med oss, og vil strekke oss langt for å gi deg som reiser med oss en best mulig reiseopplevelse, sier Kjell Knarbakk, daglig leder i Unibuss Tur.

Moss Turbiler holder til i moderne lokaler i Son, som Unibuss Tur nå overtar når de kjøper turbussvirksomheten i selskapet med virkning fra 1.1.2017. Moss Turbiler AS vil skifte navn fra overtagelsestidspunktet.

Dag Oppegaard i Moss Turbiler vil bli med videre i Unibuss Tur og få en rolle knyttet til salg, markedsføring og videre utvikling av virksomheten.

– Vi har samarbeidet godt med Unibuss Tur i flere år, og jeg er glad for at de nå ønsker å overta ansvaret for turbussvirksomheten. Jeg ser frem til å bistå videre også etter overtakelsen, sier Dag Oppegaard i Moss Turbiler.

Avtalen skal behandles endelig i Unibuss’ styre i desember.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Unibuss, + 47 481 54 148, ina.helen.ostby@unibuss.no

Fakta om Unibuss Tur: http://unibusstur.no/om-oss/
Fakta om Moss Turbiler: http://www.mtbuss.no/Om-oss

Leie buss? Send inn forespørsel - få svar i dag.

Send pris forespørsel
Reise
Kontakt
Send
Neste