Personvern
« Tilbake

Personvern

Generell personvernerklæring

Følgende personvernerklæring («Personvernerklæring») beskriver våre vilkår for behandling av dine personopplysninger som vi henter fra vår nettside på https://unibusstur.noNettsiden»). Personopplysninger er informasjon direkte eller indirekte relatert til deg som person («Personopplysninger»).

Unibuss Tur AS, med registrert forretningsadresse på Schweigaardsgate 16, 0191 Oslo, er datakontrollør (i henhold til definisjonen i EU-forordning 2016/679 fra Det europeiske parlamentet og Rådet av 27 April 2016 om personvern av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri bevegelse av slike data og opphevelse av Direktiv 95/46/EF, heretter vist til som «Generell personvernforordning»), som er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger i forbindelse med nettsiden (heretter vist til som «vi», «oss» og «vår»).

Hvilke personopplysninger henter vi om deg?

Hvis du sender oss forespørsel/bestilling via vår skjema eller per e-post behandler vi følgende personlige informasjon for å sende deg tilbud/bekreftelsen, håndtere faktura og for å gjennomføre bestilte tjenester:

 • Fornavn og etternavn
 • Firmanavn
 • E-postadresse
 • Mobilnummer og/eller telefonnummer
 • Fakturaadresse/Postadresse
 • Opplysninger du gir oss for din ønsket reise (reise fra, reise til, reisedato og klokkeslett, antall passasjerer, evtl reiserute og spesielle behov/ønsker)

Hvordan innhenter vi personopplysningene dine?

Via nettsiden
Vi innhenter personlige informasjon når du forespør/bestiller busstjenester hos os enten per e-post eller via vår skjemaet. Vi innhenter anonym data fra nettsiden med et webanalyse-verktøy.

Offline
Vi oppdaterer/endrer personlige informasjon når du informerer oss om det enten per e-post aller via telefon.

Slik bruker vi personopplysningene dine

For å svare på dine henvendelser, forespørsler og bestillinger og oppfylle dine ønsker som er vår rettslig grunnlag og vår legitime interesse. Vi bruker et verktøy for webanalyse for å samle anonym data for å forstå brukeradferd og mulighet til å utvikle nettsiden. Den innebærer ikke sporing eller overvåkning av din oppførsel, dine handlinger eller bevegelser på noen som helst måte. Den brukes bare til å hjelpe oss til å bli kjent med preferanser og adferd til brukere av nettsiden generelt sett, og slik at vi på grunnlag av denne analysen kan vi forbedre nettsiden.

Hvem personopplysningene dine blir tilgjengeliggjort for

Dine personopplysninger kan gjøres tilgjengelig for våre underleverandører (innleide busser/sjåfører/guider) for å gjennomføre bestilte tjenester.

Hvilke rettigheter har du med hensyn til behandlingen av dine personopplysninger, hvordan kan du utøve dem og hvordan kan du kontakte oss?

Du har rett til:

 • Å få en kopi av enhver personopplysning vi har om deg
 • Å kreve at vi oppdaterer eller korrigerer eventuelle upresise personopplysninger, eller kompletterer eventuelle ufullstendige personopplysninger,
 • Å be om at vi stanser bruken av dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål,

Du har også rett til, under visse omstendigheter:

 • Å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger,
 • Å be oss slette dine personopplysninger,
 • Å begrense behandlingen vår av dine personopplysninger,
 • Å kreve at vi oversender visse personopplysninger til deg eller overfører eller får dem overført til en annen datakontrollør.

Dersom du ønsker å utøve noen av dine ovenstående rettigheter, kan du kontakte oss enten per e-post (tur@unibuss.no) eller på telefon +47 22 08 43 48. Du har rett til å fremsette klage til den relevante tilsynsmyndigheten (spesielt i medlemslandet du er bosatt i, arbeider i eller der den påståtte overtredelsen fant sted), hvis du er av den oppfatning at noen av dine personopplysninger er behandlet på en måte som innebærer en overtredelse av EUs personvernforordning/GDPR n°2016 / 679 datert 27. april 2016.

Du kan kontakte vår personvernmedarbeider på følgende adresse: tur@unibuss.no

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

Vi har til hensikt å holde dine personopplysninger nøyaktige og oppdaterte. Vi vil slette personopplysningene vi har om deg når vi ikke lenger trenger dem. Vi beholder dine personopplysninger som vi bruker til formål beskrevet i denne personvernerklæringen i en periode på maksimalt 2 år, unntatt der gjeldende juridiske krav pålegger å beholde personopplysningene lenger eller kortere

Gjeldende lov

Denne personvernerklæringen er underlagt og skal tolkes i samsvar med lovverket i Norge og eventuelle andre påbudte bestemmelser innenfor gjeldende lov i Den europeiske union.

Oppdateringer av denne personvernerklæringen 

Du kan finne ut når denne personvernerklæringen sist ble endret ved å se etter «SIST REVIDERT» øverst på denne siden.

Oversikt over cookies